1. کلثوم طوسی , حیدرقلی زاده , آرش دوراندیش , غلامرضا مجردی , بررسی مزیت نسبی صادرات آلوی کشورهای عمده تولیدکننده آلو , اولین همایش بین‌المللی برنامه‌ریزی اقتصادی، توسعه پایدار و متوازن منطقه‌ای؛ رویکردها و کاربردها , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۱۳
 2. ناصر آسیابانی , آرش دوراندیش , محمود صبوحی صابونی , ارائه برنامه بهینه کشت و تحلیل سربهسر برای کشاورزان به کمک رهیافت حداکثر بینظمی (مطالعه موردی: منطقه نظرآباد استان البرز) , سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکو سیستم های کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵/۱۵
 3. انسیه الصاقی , آرش دوراندیش , بررسی علل عدم تقاضای بیمه محصولات کشاورزی از جانب کشاورزان مطالعه موردی: روستای زشک(استان خراسان رضوی) , دهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۲۲
 4. سمانه سلیمانی نژاد , آرش دوراندیش , افسانه نیکوکار , شناسایی عوامل اقتصادی و اقلیمی اثرگذار بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران , دهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۲۲
 5. فرزانه علی پوریان , آرش دوراندیش , محمد قربانی , محمود صبوحی صابونی , بررسی تاثیر یارانه نقدی بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی , دومین همایش بین المللی توسعه روستایی , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹
 6. آرش دوراندیش , بررسی تاثیر مجاورت بر انتقال قیمت گوشت مرغ در استانهای منتخب کاربردی از الگوی رگرسیون فضایی , نهمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۱۷
 7. فرزانه علی پوریان , آرش دوراندیش , احمدرضا شاهپوری , بررسی اثر صادرات بر رشد اقتصادی، زیربنای توسعه پایدار , اولین همایش ملی الکترونیکی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ( , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۱۰
 8. ناصر آسیابانی , آرش دوراندیش , عبدالله لوشابی , امید یخشکی , بررسی نقشه تجاری کشمش صادراتی ایران براساس شاخصهای مزیت نسبی , دومین کنفرانس ملی انگور و کشمش , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۸
 9. سارا ملک نیا , محمدرضا کهنسال , آرش دوراندیش , تعیین الگوی بهینه کشت با هدف تولید محصولات زراعی ارگانیک به کمک رهیافت برنامه ریزی آرمانی ترتیبی توسعه یافته(ELGP)، (مطالعه موردی: شهرستان گرگان) , دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۵/۳۰
 10. نازنین محمدرضازاده بزاز , محمود دانشورکاخکی , ناصر شاه نوشی فروشانی , افسانه نیکوکار , آرش دوراندیش , تحلیل حاشیه بازاریابی زعفران و عوامل موثر بر آن در استانهای ایران , اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۲۰
 11. نیکو زوّار , آرش دوراندیش , بررسی عوامل موثر بر نوسانات قیمت گوشت مرغ در ایران توسط روش شبکه عصبی مصنوعی و مدل GARCH , اولین همایش ملی کاربرد سیستمهای هوشمند(محاسبات نرم) در علوم و صنایع , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
 12. مسعود حسین زاده , آرش دوراندیش , بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری خالص تحت انتظارات عقلایی در ایران , همایش ملی جهاد اقتصادی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸/۲۳
 13. ناصر آسیابانی , مسعود حسین زاده , آرش دوراندیش , امید کرمی , بررسی روند تولید و تجارت پنبه و ساختار بازار جهانی این محصول , نخستین همایش بین المللی دانش، صنعت و تجارت پنبه , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷/۱۱
 14. مسعود حسین زاده , آرش دوراندیش , افسانه نیکوکار , بررسی مزیت نسبی تولید انگور در استان خراسان شمالی , اولین کنفرانس ملی انگور و کشمش , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹
 15. مسعود حسین زاده , ناصر آسیابانی , آرش دوراندیش , بررسی درجه تمرکز در بازار صادراتی کشمش ایران به کشورهای منتخب آسیای میانه , اولین کنفرانس ملی انگور و کشمش , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹
 16. رجب تندرو , حسن عاقل , آرش دوراندیش , مهدی خجسته پور , بهینه سازی سرمایه گذاری در ماشینهای کشاورزی با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی , هفتمین کنگره مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 17. علیرضا پورمقدم , آرش دوراندیش , علی رهنما , نازنین محمدرضازاده بزاز , بررسی کارایی تخصیصی و فنی کشاورزان تحت پوشش بیمه (مطالعه موردی: جوکاران استان خراسان رضوی) , هشتمین همایش دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۲۰
 18. زهرا رضایی , آرش دوراندیش , آزیتا سروری نوبهار , تعیین الگوی کشت تحت سه استراتژی اقتصادی،اجتماعی و زیست محیطی باکاربرد الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی مشهد) , هشتمین همایش دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۲۰
 19. فرشته مقامی مقیم , علیرضا کریمی کارویه , غلامحسین حق نیا , آرش دوراندیش , تاثیر درازمدت دیم‌کاری بر میزان کربن آلی خاک در منطقه روئین، شمال شرق ایران , ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۱۱
 20. مسعود حسین زاده , آرش دوراندیش , افسانه نیکوکار , تحلیل ساختار بازار بین المللی بادام و چالشهای فراروی توسعه صادرات ایران , دومین همایش ملی بادام , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۷/۱۷
 21. مسعود حسین زاده , آرش دوراندیش , افسانه نیکوکار , تحلیل بازار بین المللی انار و چالشهای فراروی توسعه صادرات ایران , همایش ملی انار , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۷/۱۳
 22. مرتضی رحیمی کیا , حسن عاقل , آرش دوراندیش , مهدی خجسته پور , بررسی و تعیین الگوی بهینه کشت محصولات زراعی مزرعه نمونه خضری , کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۹
 23. آرش دوراندیش , سیدصفدر حسینی , افسانه نیکوکار , ارزیابی سیاست تنظیم بازار گوشت مرغ در ایران , هفتمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۱۴
 24. افسانه نیکوکار , سیدصفدر حسینی , آرش دوراندیش , تحلیل ساختار بازار و اثر انتقال قیمت بر حاشیه بازاریابی در صنعت شیر ایران , هفتمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۱۴
 25. غلامرضا پیکانی , آرش دوراندیش , ارزیابی درونی گروه اقتصاد کساورزی دانشگاه تهران , دومین همایش ارزیابی درونی برای ارتقای کیفیت دانشگاهی , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۲/۲۵
 26. حبیب‌اله سلامی , آرش دوراندیش , چالشها و موانع فراروی بیمه کشاورزی , دومین همایش علمی بیمه کشاورزی، توسعه و امنیت سرمایه‌گذاری , تاریخ: ۱۳۸۳/۱۰/۲۶
 27. آرش دوراندیش , افسانه نیکوکار , سیاوش دهقانیان قطب ابادی , بررسی منطقی بودن خرماکاران بم در استفاده از نهاده‌های تولید , ششمین همایش بررسی مسائل خرما , تاریخ: ۱۳۷۹/۰۶/۲۵
 28. افسانه نیکوکار , آرش دوراندیش , محمد قربانی , بررسی بازاریابی خرما در ایران (مطالعه موردی شهرستان بم) , ششمین همایش بررسی مسائل خرما , تاریخ: ۱۳۷۹/۰۶/۲۵